Hof van Cassatie: Arrest van 17 Oktober 1969 (België)

Date :
17-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691017-3
Role number :

Summary :

Het arbeidsongeval, is een plotselinge gebeurtenis, die een lichamelijk letsel doet ontstaan en waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt; het impliceert niet noodzakelijk de voorafgaande werking van een uitwendige kracht.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.