Hof van Cassatie: Arrest van 18 April 1969 (België)

Date :
18-04-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690418-1
Role number :

Summary :

De wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, waarbij de besluitwet van 2 december 1946 wordt opgeheven en vervangen, stelt vast dat niettemin van kracht blijven de aanlegplannen die onder de gelding van die besluitwet werden goedgekeurd, zodat zij tevens de geldigheid blijft behouden van de toelating gegeven bij het koninklijk besluit tot goedkeuring van het plan om de erin vastgestelde onteigeningen uit te voeren. (Wet van 29 maart 1962, art. 73, letter a, en 35, lid 4, en besluitwet van 2 december 1946, art. 19.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.