Hof van Cassatie: Arrest van 18 December 1967 (België)

Date :
18-12-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671218-1
Role number :

Summary :

Het overlijden van de beklaagde tijdens het cassatiegeding maakt de voorziening tegen de beslissing op de strafvordering zonder bestaansreden; de voorziening van de beklaagde behoudt haar bestaansreden in zover zij gericht is tegen de beslissing op de rechtsvordering van de burgerlijke partij. (Wet van 17 april 1878, art. 20.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.