Hof van Cassatie: Arrest van 18 December 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
18-12-1967
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671218-2
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

De wettelijk erkende beroepsvereniging kan, door zich burgerlijke partij te stellen, het herstel vorderen van de schade veroorzaakt door aantasting van de belangen ter bescherming waarvan ze is opgericht en ook in rechte optreden ter verdediging van de individuele rechten die haar leden in hun hoedanigheid van vennoten bezitten. (Wet van 31 maart 1898, art. 2 en 10.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.