Hof van Cassatie: Arrest van 18 December 1967 (België)

Date :
18-12-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671218-5
Role number :

Summary :

De bewijskracht van een proces-verbaal van de politie, waarin de verklaring van een beklaagde is opgetekend, wordt niet miskend door de feitenrechter die een met de termen van deze verklaring verenigbare uitlegging geeft. (Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.