Hof van Cassatie: Arrest van 18 December 1973 (België)

Date :
18-12-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731218-2
Role number :

Summary :

De officieren van politie kunnen zowel 's nachts als bij dag, onder meer tot vaststelling van wanordelijkheden of van overtredingen van de wetten en verordeningen, binnentreden in plaatsen, zoals café's en cabarets, waar een ieder toegelaten wordt en dit geheel de tijd dat het publiek aldus wordt toegelaten. ( Art. 9 decreet van 19-22 juli 1791; art. 10 Grondwet. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.