Hof van Cassatie: Arrest van 18 December 1974 (België)

Date :
18-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741218-1
Role number :

Summary :

De feitelijke beoordeling, door de Hoge Militieraad, dat een dienstplichtige al dan niet de kostwinner van zijn ouders is, is onaantastbaar. ( Art. 10, par. 1, 1°, dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.