Hof van Cassatie: Arrest van 18 Februari 1980 (België). RG 6036

Date :
18-02-1980
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800218-3
Role number :
6036

Summary :

Onder het feit, dat inzake arbeidsovereenkomsten voor bedienden ontslag zonder opzegging zou verantwoorden, maar dat, om te mogen worden aangevoerd, niet sedert meer dan drie dagen aan de partij, die ontslag geeft, bekend mag zijn, wordt verstaan het feit met inachtneming van alle omstandigheden die er het kenmerk van dringende reden aan kunnen geven <1>. (Art. 18 Arbeidsovereenkomstwet Bedienden.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.