Hof van Cassatie: Arrest van 18 Januari 1971 (België)

Date :
18-01-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710118-4
Role number :

Summary :

De cassatie, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering leidt tot de vernietiging van de niet-definitieve beslissing op de rechtsvordering van de burgerlijke partij, die het gevolg ervan is, ook al is de voorziening tegen de tweede beslissing vooralsnog niet ontvankelijk.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.