Hof van Cassatie: Arrest van 18 Januari 1972 (België)

Date :
18-01-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720118-1
Role number :

Summary :

Wanneer de rechtbank, zitting houdende in hoger beroep inzake landloperij, een getuige onder ede heeft gehoord, zonder dat de bewoordingen waarin de eed werd afgelegd vastgesteld zijn in het daarop gewezen vonnis of in het zittingsblad, is het vonnis nietig, indien het dit onwettig afgenomen getuigenis niet heeft geweerd. ( Sv., art. 155 en 176. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.