Hof van Cassatie: Arrest van 18 Januari 1974 (België). RG 19310

Date :
18-01-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740118-5
Role number :
19310

Summary :

De vonnissen "gewezen in zaken van faillissement", waartegen het hoger beroep naar luid van art. 465 Fw. binnen vijftien dagen na de betekening moet worden ingesteld, zijn de vonnissen die uitspraak doen over vraagstukken die uit het faillissement voortspruiten; niet bedoeld zijn de betwistingen die, hoewel in de loop van het faillissement gerezen, een oorzaak hebben die onafhankelijk is van de faillissementswetgeving of van de staat van faillissement, en die ook buiten het faillissement kunnen ontstaan. De vraag of, in geval van faillissement na verwerping van een verzoek tot gerechtelijk akkoord, een inschrijving van wettelijke hypotheek, genomen vóór de faillietverklaring maar na het indienen van het verzoek tot gerechtelijk akkoord en tijdens de door de rechtbank vastgestelde periode van staking van betalingen, al dan niet nietig is ten aanzien van de boedel, is een betwisting die van de wetgeving op het faillissement geenszins onafhankelijk is en die niet buiten het faillissement kon ontstaan.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.