Hof van Cassatie: Arrest van 18 Juni 1973 (België)

Date :
18-06-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730618-16
Role number :

Summary :

De burgerlijke partij is alleen ontvankelijk om zich tegen een arrest van buitenvervolgingstelling in cassatie te voorzien, in zoverre zij hierbij veroordeeld wordt tot schadevergoeding jegens de verdachte en in de kosten van de strafvordering of in die van de burgerlijke rechtsvordering en in zoverre het arrest een andere beschikking bevat die uitsluitend betrekking heeft op de burgerlijke rechtsvordering.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.