Hof van Cassatie: Arrest van 18 Juni 1974 (België)

Date :
18-06-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740618-15
Role number :

Summary :

Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek is toepasselijk in strafzaken. (Art. 2 G.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.