Hof van Cassatie: Arrest van 18 Oktober 1968 (België)

Date :
18-10-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19681018-1
Role number :

Summary :

Onder het stelsel betreffende de erfregeling der kleine nalatenschappen is niet ontvankelijk de eis tot overname beperkt tot het huis en de meubelen, die deel uitmaken van een landbouwbedrijf. (Wet van 16 maart 1900 tot wijziging van het stelsel betreffende de erfregeling der kleine nalatenschappen, art. 4.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.