Hof van Cassatie: Arrest van 18 September 1967 (België)

Date :
18-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670918-12
Role number :

Summary :

Feitelijke grondslag mist het middel dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.