Hof van Cassatie: Arrest van 18 September 1967 (België)

Date :
18-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670918-1
Role number :

Summary :

De bewijskracht van een overeenkomst wordt niet miskend door de rechter die daarvan een met de termen ervan verenigbare uitlegging geeft. (Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.