Hof van Cassatie: Arrest van 18 September 1967 (België)

Date :
18-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670918-5
Role number :

Summary :

Is niet ontvankelijk een middel, dat een gebrek aan antwoord op een conclusie aanvoert zonder nauwkeurige aanduiding van de eis, het verweer of de exceptie waarop niet is geantwoord.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.