Hof van Cassatie: Arrest van 18 September 1970 (België)

Date :
18-09-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700918-6
Role number :

Summary

Hij die teruggave van een onverschuldigde betaling vordert, moet slechts bewijzen dat hij deze betaling bij vergissing heeft gedaan indien een twijfel mogelijk is betreffende de oorzaak van gezegde betaling en dienvolgens nopens het onverschuldigd karakter ervan. (Burg. Wetb., art. 1235.)

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.