Hof van Cassatie: Arrest van 19 Januari 1970 (België)

Date :
19-01-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700119-3
Role number :

Summary :

Het inhalen van een voertuig op de openbare weg moet en mag enkel rechts geschieden, wanneer de in te halen bestuurder heeft te kennen gegeven dat hij voornemens is links af te slaan en zich naar links heeft gewend om dat maneuver uit te voeren. ( Wegverkeersreglement, art. 21-1, lid 2. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.