Hof van Cassatie: Arrest van 19 Januari 1970 (België)

Date :
19-01-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700119-5
Role number :

Summary :

De eiser tot cassatie kan in strafzaken zijn voorziening met een tot staving ervan neergelegde memorie niet uitbreiden tot een door de verklaring tot voorziening niet bestreden beslissing.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.