Hof van Cassatie: Arrest van 19 Januari 1970 (België)

Date :
19-01-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700119-7
Role number :

Summary :

Niet in rechte met redenen omkleed is de beslissing, die een beklaagde veroordeelt tot een geldboete en artikel 38 van het Strafwetboek vermeldt, doch geen wettelijke bepaling aangeeft, waarbij een straf wordt gesteld op het feit dat het misdrijf oplevert. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.