Hof van Cassatie: Arrest van 19 Juni 1979 (België). RG 5457

Date :
19-06-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790619-8
Role number :
5457

Summary :

Wanneer de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verdachte tegen een medeverdachte en de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering tegen de verdachte op dezelfde onwettigheid zijn gegrond, en de verdachte zich in cassatie heeft voorzien tegen de eerste beslissing die een eindbeslissing is, in de zin van art. 416 Sv., en hij zich ook in cassatie heeft voorzien tegen de tweede beslissing, die geen eindbeslissing is, doch zonder in die beslissing te berusten, afstand heeft gedaan van het cassatieberoep daartegen, brengt de vernietiging van de eerste beslissing vernietiging mede van de tweede (2).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.