Hof van Cassatie: Arrest van 19 Maart 1979 (België)

Date :
19-03-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790319-10
Role number :

Summary :

De gezagsverhouding, als kenmerk van de arbeidsovereenkomst bestaat zodra iemand in feite gezag kan hebben over andermans handelingen <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.