Hof van Cassatie: Arrest van 19 Mei 1970 (België)

Date :
19-05-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700519-4
Role number :

Summary :

Wanneer in strafzaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de rechter soeverein in feite de bewijskracht van de verklaringen van de getuigen en van de medebeklaagden, van het ogenblik dat hij de bewoordingen ervan niet miskent.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.