Hof van Cassatie: Arrest van 19 Mei 1970 (België)

Date :
19-05-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700519-5
Role number :

Summary :

Wanneer de beslissing op de strafvordering vernietigd wordt, wegens verjaring van deze vordering, en de kosten ervan ten laste van de Staat moeten blijven, geschiedt de vernietiging zonder verwijzing.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.