Hof van Cassatie: Arrest van 19 Mei 1980 (België)

Date :
19-05-1980
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800519-8
Role number :

Summary

De nationale rechter is gebonden door de uitlegging van het EEG Verdrag en van de verordeningen van die Gemeenschap, welke door het Hof van Justitie van de Gemeenschappen op zijn verzoek is gegeven. ( Art. 177 EEG Verdrag, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957. ) (Impliciet.)

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.