Hof van Cassatie: Arrest van 19 Mei 1981 (België). RG 6195

Date :
19-05-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810519-8
Role number :
6195

Summary :

In de regel is een middel niet nieuw als het schending aanvoert van een in de beslissing toegepaste wettelijke bepaling; indien het echter kritiek oefent op de toepassing van een wettelijke bepaling die overeenkomstig eisers conclusie is geschied, en het niet gaat om een wettelijke bepaling van openbare orde of van dwingend recht, is het middel nieuw en niet ontvankelijk.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.