Hof van Cassatie: Arrest van 19 November 1974 (België)

Date :
19-11-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741119-16
Role number :

Summary :

Wanneer de veroordeelde zich in cassatie heeft voorzien tegen een veroordelend arrest waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, en, ten gevolge van de verwerping van de voorziening tegen de veroordelende beschikking, deze kracht van gewijsde heeft verkregen, heeft de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen belang meer.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.