Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1978 (België)

Date :
19-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780919-1
Role number :

Summary :

Uit de enkele omstandigheid dat de burgerlijke partij, die veroordeeld is tot betaling van schadevergoeding en van de gerechtskosten bij een arrest van buitenvervolgingstelling uitgesproken door een kamer van inbeschuldigingstelling, vrijwillig de genoemde schadevergoeding en gerechtskosten heeft betaald op verzoek van de advocaat van de verdachte, kan niet worden afgeleid dat zij in genoemd arrest heeft berust en aldus afstand heeft gedaan van haar voorziening in cassatie (Artt. 2 en 824 Ger.W.).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.