Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1979 (België)

Date :
19-09-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790919-1
Role number :

Summary :

Wanneer de beklaagde door de eerste rechter bij verstek is veroordeeld, het openbaar ministerie tegen dat vonnis niet in hoger beroep gekomen en het verzet van de beklaagde ongedaan verklaard is, kan de appelrechter, op het hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie tegen dat vonnis, de door de eerste rechter uitgesproken straf niet verzwaren <1>. (Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.