Hof van Cassatie: Arrest van 2 April 1979 (België)

Date :
02-04-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790402-5
Role number :

Summary :

Uit de enkele omstandigheid dat een vereniging zonder winstoogmerk een kinesist in dienst heeft genomen om een dienst van een door haar beheerde kliniek op te richten en te leiden, valt niet noodzakelijk af te leiden dat er tussen partijen een gezagsverhouding bestaat.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.