Hof van Cassatie: Arrest van 2 April 1980 (België). RG 6036

Date :
02-04-1980
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800402-3
Role number :
6036

Summary

Souteneur, in de zin van art. 380 bis, 3 o, Sw., is hij die profijt trekt uit een deel van de opbrengst van de onzedelijke handel van een prostituée en geheel of ten dele op haar kosten leeft <1>; de souteneur valt onder de strafwet, onverschillig of hij andere inkomstenbronnen heeft dan wel of hij zijn inkomsten voegt bij die van de prostituée. (Impliciet.)

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.