Hof van Cassatie: Arrest van 2 April 1980 (België). RG 6036

Date :
02-04-1980
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800402-3
Role number :
6036

Summary :

Souteneur, in de zin van art. 380 bis, 3 o, Sw., is hij die profijt trekt uit een deel van de opbrengst van de onzedelijke handel van een prostituée en geheel of ten dele op haar kosten leeft <1>; de souteneur valt onder de strafwet, onverschillig of hij andere inkomstenbronnen heeft dan wel of hij zijn inkomsten voegt bij die van de prostituée. (Impliciet.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.