Hof van Cassatie: Arrest van 2 Maart 1970 (België)

Date :
02-03-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700302-3
Role number :

Summary :

De correctionele rechtbank rechtdoende in hoger beroep zal, om de door de politierechtbank uitgesproken straf te verzwaren, enkel dan met eenparige stemmen van haar leden moeten beslissen, wanneer artikel 149, vervat in artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, van kracht zal zijn.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.