Hof van Cassatie: Arrest van 2 Oktober 1967 (België)

Date :
02-10-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671002-4
Role number :

Summary :

Het behoort de rechter te oordelen of de voorwaarden verenigd zijn die hem toelaten, bij toepassing van artikel 6-1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, getekend te Rome op 4 november 1950 en bekrachtigd door de wet van 13 mei 1955, de toegang tot de gerechtszaal aan de pers en aan het publiek te ontzeggen voor het geheel of voor een deel van het proces. (Impliciete beslissing.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.