Hof van Cassatie: Arrest van 2 Oktober 1967 (België)

Date :
02-10-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671002-5
Role number :

Summary :

Wanneer één enkele straf uitgesproken wordt wegens verscheidene misdrijven, is niet ontvankelijk de voorziening tegen de beslissing over de strafvordering, welke gegrond is op een middel dat slechts op één van deze misdrijven betrekking heeft, als de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd blijft door een van de andere misdrijven. (Wetb. van strafv., art. 411 en 414.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.