Hof van Cassatie: Arrest van 2 Oktober 1967 (België)

Date :
02-10-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671002-7
Role number :

Summary :

Het beding van een verzekeringspolis tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, waarbij de goederen worden uitgesloten welke vervoerd worden door het motorrijtuig dat de schade eraan heeft veroorzaakt, kan worden tegengeworpen aan de persoon die benadeeld is door de schade toegebracht aan die goederen (Wet van 1 juli 1956, art. 3, lid 2, en art. 11.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.