Hof van Cassatie: Arrest van 2 Oktober 1973 (België)

Date :
02-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731002-8
Role number :

Summary :

Geen cassatieberoep staat open tegen de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, die ter uitvoering van een rechterlijke beslissing tot internering de inrichting aanwijst waarin deze internering zal plaatsvinden. ( Art. 608 G.W.; art. 14 wet tot bescherming van de maatschappij. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.