Hof van Cassatie: Arrest van 2 September 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
02-09-1966
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19660902-2
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

Uit het feit dat geïntimeerde aan de pleitbezorger van appellant een akte heeft betekend welke " onder alle voorbehoud " concludeert tot de bevestiging van het beroepen vonnis zonder een reden op te geven tot staving van deze conclusie, kan de rechter in hoger beroep, zonder schending van de bewijskracht van deze akte noch van artikel 443 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, afleiden dat deze akte geen berusting in de beslissing van de eerste rechter is, slechts betekend is ten einde de vaststelling van de zaak te bekomen en derhalve een later incidenteel beroep niet onontvankelijk maakt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.