Hof van Cassatie: Arrest van 2 September 1976 (België)

Date :
02-09-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760902-1
Role number :

Summary :

De forfaitaire prijs welke tussen de opdrachtgever en de aannemer voor het optrekken van een gebouw werd overeengekomen kan niet worden vermeerderd om rekening te houden met een misrekening door de aannemer in het bestek dat hij als basis heeft genomen voor de vaststelling van de kosten van de werken (1).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.