Hof van Cassatie: Arrest van 20 December 1967 (België)

Date :
20-12-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671220-6
Role number :

Summary :

Niet in rechte met redenen omkleed is de veroordelende beslissing op de strafvordering, waarin verzuimd wordt melding te maken van een wetsbepaling welke een straf vaststelt voor het feit, waarvan wordt verklaard dat het het misdrijf oplevert. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.