Hof van Cassatie: Arrest van 20 Februari 1974 (België). RG 1596

Date :
20-02-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740220-4
Role number :
1596

Summary :

Een niet gedagtekende brief uitgaande van de werknemer kan niet aanzien worden als een opzeggingsbrief. Het Arbeidshof had geoordeeld dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever aldus gebeurd was in overtreding met de bepalingen van alinéa 3 en 4 van artikel 1bis van de wet van 10 juni 1952 dit zowel in het geval dat de werknemer einde januari 1970 zelf een opzegging had gegeven als in het geval dat hij deze opzegging niet had gegeven. Daar het middel in Cassatie enkel gericht was tegen de beslissing dat er geen opzegging was is het niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang nu de veroordeling tevens uitgesproken werd voor het geval dat de werknemer wel een opzegging zou gegeven hebben.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.