Hof van Cassatie: Arrest van 20 Januari 1970 (België)

Date :
20-01-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700120-2
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is de voorziening die voor de eindbeslissing ingesteld wordt tegen een arrest dat, inzake directe belastingen, zonder te beslissen over een bevoegdheidsgeschil, de uitspraak over de gezamenlijke kosten aanhoudt ten gevolge van het uitstel met betrekking tot een der betwiste aanslagen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.