Hof van Cassatie: Arrest van 20 Maart 1967 (België)

Date :
20-03-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670320-8
Role number :

Summary :

Het Hof heeft, ter beoordeling van een cassatiemiddel, de bevoegdheid om een verschrijving in de bestreden beslissing, die duidelijk uit de context ervan blijkt, te verbeteren.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.