Hof van Cassatie: Arrest van 20 Mei 1974 (België)

Date :
20-05-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740520-3
Role number :

Summary :

Wanneer wegens verscheidene misdrijven een enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, de eis tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, welke gegrond is op een middel dat slechts op één van deze misdrijven betrekking heeft, als de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaardigd blijft door een ander misdrijf. ( Artt. 411 en 414 Sv. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.