Hof van Cassatie: Arrest van 20 November 1973 (België)

Date :
20-11-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731120-3
Role number :

Summary :

Wanneer de bestuurder, die de doorgang moet vrijlaten voor hem die op de genaderde weg rijdt, zich wegens de plaatsgesteldheid enkel rekenschap kan geven van de aanwezigheid van een bestuurder op deze weg mits deze op te rijden, mag hij op deze weg vooruitkomen in zover zulks strikt noodzakelijk is en met de vereiste voorzichtigheid om dit te doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats, de verwijdering en de snelheid van de andere bestuurder. ( Artt. 16 tot 18 wegverkeersreglement van 14 maart 1968. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.