Hof van Cassatie: Arrest van 20 November 1978 (België)

Date :
20-11-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781120-8
Role number :

Summary :

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden of er al dan niet een gezagsverhouding tussen de contracterende partijen bestaat en deze derhalve al dan niet door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.