Hof van Cassatie: Arrest van 20 Oktober 1966 (België)

Date :
20-10-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661020-1
Role number :

Summary :

Uit de vaststelling dat een handelsgedelegeerde, die gelast is diverse klanten te bezoeken, ertoe gebracht werd te dien einde een onderhoud met een van die klanten te hebben in een café waar hij zich onopzettelijk bedronken heeft, en dat hij door een ongeval getroffen werd terwijl hij terugkeerde bij zijn ondernemingshoofd welke hem bevel had gegeven zich dezelfde dag aan te melden om verslag over de uitvoering van zijn opdracht uit te brengen, mag de rechter wettelijk afleiden dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de bediendenovereenkomst. ( Wetten gecoördineerd bij koninklijk besluit van 28 september 1931, art. 1. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.