Hof van Cassatie: Arrest van 20 Oktober 1967 (België)

Date :
20-10-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671020-3
Role number :

Summary :

Niet feitelijke grondslag het middel dat de rechter verwijt een dubbelzinnige beslissing te hebben gewezen of het beschikkend gedeelte van zijn beslissing te hebben gegrond op redenen die ermede in strijd zijn, wanneer de beslissing geen tegenstrijdigheid bevat.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.