Hof van Cassatie: Arrest van 20 Oktober 1969 (België)

Date :
20-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691020-1
Role number :

Summary :

Het vluchtmisdrijf, zoals het is omschreven bij artikel 2-2 van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij de wet van 15 april 1958, impliceert dat hij die, wetend dat het voertuig dat hij bestuurde een ongeval heeft veroorzaakt of hiertoe aanleiding had gegeven, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken; derhalve geen vluchtmisdrijf is het enkel feit dat de bestuurder, hoewel hij ter plaatse is gebleven, het gerecht op een dwaalspoor heeft willen brengen. ( Impliciete beslissing. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.