Hof van Cassatie: Arrest van 20 Oktober 1969 (België)

Date :
20-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691020-3
Role number :

Summary :

Niet wettelijk gemotiveerd in rechte is de veroordelende beslissing op de strafvordering, die verzuimt een wetsbepaling te vermelden, die een straf vaststelt. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.